Over Mij

Mijn naam is Marij Jonkmans, uitvaartbegeleidster in Groningen, Friesland en Drenthe.

In mijn leven heb ik gevarieerd werk gedaan. Zo heb ik een eigen horecabedrijf gehad maar ook ben ik werkzaam geweest als professioneel fotografe.
Binnen de zorgsector heb ik gewerkt als vervangend gezinshuisouder, pedagogisch begeleidster in een therapeutisch pleeggezin en in gezinnen met ernstige problematiek.
Deze werksituaties hebben mij veel geleerd. Dit helpt mij om mijn werk als uitvaartverzorgster goed te kunnen doen, het dienstverlenende van de horeca, mijn creativiteit als fotografe en mijn ervaring in het werken met mensen voor wie het leven niet zo gemakkelijk stroomt.

In 2009 ben ik in aanraking gekomen met het werken in de uitvaartbegeleiding. Twee zeer ervaren uitvaartvrouwen hebben mij dit vak geleerd. Als aanvulling hierop heb ik in 2010 de Vakopleiding Uitvaartbegeleider met succes afgerond bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle.
In 2013 heb ik de stap gezet naar een eigen onderneming, Sakura uitvaartbegeleiding.
Er wordt wel eens gevraagd naar waarom ik dit werk doe en hoe ik dit ervaar.

Waarom ik dit werk doe?

Mijn werk vind ik zeer zinvol. Het is belangrijk om de uitvaart samen te organiseren zoals jij dat graag wilt maar ook is belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.
Dat je met een goed gevoel kan terugkijken en dat in de uitvaart waardevolle eigen momenten mogen zitten, soms onbeduidend klein, maar vaak met een onschatbare herinneringswaarde.
Ik geloof erin dat een goede uitvaart, een uitvaart waarin je de ruimte is geboden om betrokken te zijn bij de vormgeving, maakt dat je een belangrijke stap kunt zetten in het rouwproces.
Hierom werk ik vanuit een vertrouwensbasis.
Het is belangrijk om te voelen of een uitvaartverzorger/ster bij je past. Is ‘de klik’ er niet voel je dan niet bezwaard om iemand anders te kiezen.

Is het werk zwaar?

Nee, het werk vind ik niet zwaar, soms wel heel intensief.
Ook ik kan heel erg geraakt worden door situaties, kleine of grootse momenten en voor mijzelf is dat goed, mits ik maar de regie kan behouden.
Als ik het punt bereik dat ik niet meer geraakt word dan is dat het moment om te stoppen met het uitvaartwerk.
Gelukkig is dat moment nog niet aangebroken!