menu
close
Groningen - Drenthe - Friesland

Sakura Uitvaart

Sakura Uitvaartbegeleiding is mijn bedrijf, waar ik Marij Jonkmans advies en hulp verleen bij  uitvaarten. Wanneer het nodig is werk ik samen met een voor mij onmisbare assistente. Het voordeel van een klein bedrijf is dat de lijnen kort zijn de communicatie is daardoor helder, je hebt met één persoon te maken. Bij een overlijden en het organiseren van een uitvaart komt er immers in een kort tijdsbestek veel op je pad.

Beslissingen

Er moeten emotionele én zakelijke beslissingen genomen worden. Het kan zijn dat  gevoelens dwars door elkaar heenlopen. Doorgaans ervaren nabestaanden weinig tijd om na te denken hoe zij de uitvaart willen; wat mogelijk is. Door verdriet, tijdgebrek kiest men vaak voor de bekende wegen aan het einde van een meestal hoogstpersoonlijk ingevuld leven. Er kan zo veel meer; Er is namelijk genoeg tijd en er zijn veel mogelijkheden. Het vormgeven van een uitvaart is stil staan bij iemands levenswijze en karakter. Op die manier kun je samen de uitvaart vormgeven.

Mogelijkheden

Samenwerking met de nabestaanden betekent voor mij; Dat ik je niet zal vertellen hoe het moet, maar juist zal vragen naar je wensen, verwachtingen, emoties en van daaruit ideeën zal aanreiken met de (on)mogelijkheden. Het maken van eigen keuzes waarbij ik alle tijd en aandacht zal geven die nodig is om zowel praktisch als emotioneel op een geheel eigen wijze afscheid te realiseren tot in de kleinste details van de uitvaart. Mijzelf zie ik dan ook als een passant die een tijdje mee mag lopen, om daarna ieder weer ons eigen weg te gaan.

Ervaringen

 
Meer ervaringen

Werkwijze van Sakura

Een verlies en iedere uitvaart is uniek. Groot, klein intiem, ieder doet het op zijn eigen manier. Het is belangrijk goed af te stemmen over wat jij nodig hebt, zowel praktisch als emotioneel.

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer het afscheid is gegaan zoals jij graag wilt, dit helpen kan zijn in het verdere rouwproces.

Een uitvaart is zeer persoonlijk en ik wil jullie helpen daar samen vorm aan te geven.

Voorzorg


Mocht je al ideeën hebben over hoe jouw uitvaart er uit zal zien, dan kun je de uitvaart geheel vrijblijvend en kosteloos vooraf bespreken en/of eventueel vastleggen.Lees verder ...

Wat te doen bij overlijden


Als je te maken krijgt met een sterfgeval, als alles anders voelt, niets meer hetzelfde is, dan is het belangrijk dat je je veilig en vertrouwd voelt, dat je je geborgen weet..Lees verder ...

Creatieve uitvaart


Ook voor een klein budget is meer mogelijk dan vaak gedacht wordt. Ik noem dit een ‘creatieve uitvaart’.

Door keuzes te maken kun je kosten besparen. Ook als geld geen rol speelt, wil je misschien toch bewust keuzes maken in de kosten en op een creatieve manier de uitvaart vormgeven.

Een uitvaart kan betekenisvol zijn ongeacht of gekozen wordt voor een dure of voor een eenvoudige kist, voor bloemen uit eigen tuin of een groot rouwstuk van de beste bloemist. Op basis van mijn ervaring denk ik graag met je mee en geef ik je de mogelijkheden, eventuele alternatieven en de grenzen aan.Lees verder ...

Als je kind overlijdt


Bij het sterven van je kind is het verdriet immens.

Het veroorzaakt een complete wanorde in je gevoelsleven; de wereld draait door en die van jou staat echt stil.

In dit gevoel van wanorde kunnen we samen kijken hoe we een beetje orde kunnen scheppen om het afscheid vorm te geven.

Een afscheid waarin we zoveel mogelijk aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van je kind en van jezelf.Lees verder ...

Kinderen betrekken bij een uitvaart


Wanneer iemand gestorven is die heel dicht bij je kind staat, brengt dit voor je kind ervaringen met zich mee die overweldigend kunnen zijn.

Voor ouders kan het moeilijk zijn om een weg te vinden in het helpen van hun kind om met gevoelens van verdriet en gemis om te gaan. Als ouder heb je zelf ook verdriet, het is dan soms best moeilijk om ook nog je kind hierin te begeleiden.

Toch is het belangrijk om heel bewust hiermee om te gaan en om het vooral wel aan te gaan, samen, met elkaar….Lees verder ...
 

"Mijn werk vind ik zeer zinvol. Het is belangrijk om de uitvaart samen te organiseren zoals jij dat graag wilt maar ook is belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt."
Lees meer