menu
close
Groningen - Drenthe - Friesland

Uitvaartverzorging Groningen

Een verlies is, net als iedere uitvaart uniek. Groot, klein intiem, ieder doet het op zijn eigen manier. Het is belangrijk goed af te stemmen op wat jij nodig hebt, zowel praktisch als emotioneel.

Met Sakura Uitvaartbegeleiding bied ik (Marij Jonkmans) advies en ondersteuning bij uitvaarten. Wanneer nodig werk ik samen met een assistente.

Het voordeel van een klein bedrijf is dat de lijnen kort zijn. De communicatie is helder, omdat je maar met één persoon te maken hebt. Bij een overlijden en het organiseren van een uitvaart komt in korte tijd veel op je af.

Je kunt contact met mij opnemen via het contactformulier op deze site, of door te bellen met 06 – 4664 28 28, 24/7 bereikbaar.

Beslissingen

Emotionele én zakelijke beslissingen moeten genomen worden. Gevoelens lopen soms dwars door elkaar. Doorgaans ervaren nabestaanden weinig tijd om na te denken hoe zij de uitvaart precies willen. Door verdriet en tijdgebrek kiest men vaak voor de bekende wegen aan het einde van een -meestal hoogstpersoonlijk ingevuld- leven.

Er kan zo veel meer. Ik laat je zien dat er genoeg tijd is en dat veel mogelijk is. Het regelen van een uitvaart is stilstaan bij iemands levenswijze en karakter. Op die manier kun je samen de uitvaart vormgeven.

Mogelijkheden

Samenwerking met nabestaanden betekent dat ik niet vertel hoe het moet, maar juist vraag naar je wensen, verwachtingen, emoties en dan ideeën aanreik over de mogelijkheden. Het maken van eigen keuzes, waarbij ik alle tijd en aandacht geef die nodig is om op geheel eigen wijze het afscheid te organiseren. Die keuzes gaan tot in de details van de uitvaart.

Hierbij zie ik mijzelf als passant die een tijdje mee mag lopen, om daarna ieder weer ons eigen weg te gaan.

Ervaringen

 
Meer ervaringen

Uitgangspunt van Sakura

Een verlies en iedere uitvaart is uniek. Groot, klein intiem, ieder doet het op zijn eigen manier. Het is belangrijk goed af te stemmen op wat jij nodig hebt, zowel praktisch als emotioneel.

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer het afscheid is gegaan zoals jij graag wilt, dit helpend kan zijn in het verdere rouwproces.

Een uitvaart is zeer persoonlijk en ik wil jullie helpen daar samen vorm aan te geven.

Voorzorg


Mocht je al ideeën hebben over hoe jouw uitvaart er uit zal zien, dan kun je de uitvaart geheel vrijblijvend en kosteloos vooraf bespreken en/of eventueel vastleggen.Lees verder ...

Wat te doen bij overlijden


Als je te maken krijgt met een sterfgeval, als alles anders voelt, niets meer hetzelfde is, dan is het belangrijk dat je je veilig en vertrouwd voelt, dat je je geborgen weet..Lees verder ...

Creatieve uitvaart


Ook voor een klein budget is meer mogelijk dan vaak gedacht wordt. Ik noem dit een ‘creatieve uitvaart’.

Door keuzes te maken kun je kosten besparen. Ook als geld geen rol speelt, wil je misschien toch bewust keuzes maken in de kosten en op een creatieve manier de uitvaart vormgeven.

Een uitvaart kan betekenisvol zijn ongeacht of gekozen wordt voor een dure of voor een eenvoudige kist, voor bloemen uit eigen tuin of een groot rouwstuk van de beste bloemist. Op basis van mijn ervaring denk ik graag met je mee en geef ik je de mogelijkheden, eventuele alternatieven en de grenzen aan.Lees verder ...

Als je kind overlijdt


Bij het sterven van je kind is het verdriet immens.

Het veroorzaakt een complete wanorde in je gevoelsleven; de wereld draait door en die van jou staat echt stil.

In dit gevoel van wanorde kunnen we samen kijken hoe we een beetje orde kunnen scheppen om het afscheid vorm te geven.

Een afscheid waarin we zoveel mogelijk aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van je kind en van jezelf.Lees verder ...

Kinderen betrekken bij een uitvaart


Wanneer iemand gestorven is die heel dicht bij je kind staat, brengt dit voor je kind ervaringen met zich mee die overweldigend kunnen zijn.

Voor ouders kan het moeilijk zijn om een weg te vinden in het helpen van hun kind om met gevoelens van verdriet en gemis om te gaan. Als ouder heb je zelf ook verdriet, het is dan soms best moeilijk om ook nog je kind hierin te begeleiden.

Toch is het belangrijk om heel bewust hiermee om te gaan en om het vooral wel aan te gaan, samen, met elkaar….Lees verder ...
 

"Mijn werk vind ik zeer zinvol. Het is belangrijk om de uitvaart samen te organiseren zoals jij dat graag wilt maar ook is belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt." - Lees meer