menu
close
Groningen - Drenthe - Friesland

Een sterfgeval, wat nu?

Als je te maken krijgt met een sterfgeval voelt alles anders en lijkt niets meer hetzelfde. Dan is het belangrijk dat je je veilig, vertrouwd en geborgen voelt. Daarom ben ik als uitvaartbegeleider zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Je mag mij bellen kort na het overlijden of iets langer daarna. Het is wel aan te raden om binnen twee uur na overlijden contact op te nemen. Vergeet niet om eerst rustig te bezinnen. Wanneer iemand net overleden is, is dat een heel intiem moment. Nadat telefoontjes gepleegd zijn en de deur opengaat voor hen die helpen, komt dat moment niet meer terug.

De vragen die in het eerste contact aanbod komen zijn:

 • Is de huisarts ingelicht?
 • Wie gaat de overledene verzorgen?
 • Wordt de overledene thuis opgebaard of in een rouwcentrum?
 • Wat voor kist wil je?
 • Wil je een crematie of begrafenis?
 • Komt er een rouwbrief en/of advertentie?
 • Kies je voor een intieme of juist voor een grootse plechtigheid?

Huisarts inlichten

Wanneer iemand overlijdt, ontstaat vaak een gevoel van haast. Dat hoeft niet. Wel is het noodzakelijk dat de huisarts wordt gebeld om het overlijden vast te stellen. De huisarts (of de dienstdoende arts) komt de overledene ‘schouwen’, waarna hij een overlijdensverklaring afgeeft. Op dat moment kun je mij bellen en spreken we af wanneer ik kom.

Verzorgen en opbaren

De zorg voor de overledene komt op de eerste plaats. Welke lichamelijke verzorging is gewenst, wie gaat dat doen en welke kleding wordt gekozen voor de overledene. Misschien zijn er familieleden of familievrienden die deze verzorging willen geven of erbij willen helpen. Ook is het mogelijk dat ik samen met een assistent deze verzorging geef. Na de verzorging wordt iemand opgebaard. Dit kan thuis of in een rouwcentrum.

Thuisopbaring

Vaak ervaren mensen het als prettig dat iemand thuis wordt opgebaard. Je hebt iemand nog bij je en bent niet afhankelijk van bezoekuren. Ook voor kinderen is het een prettige manier van afscheid nemen, omdat ze in een voor hun vertrouwde omgeving zijn. Elke dag kunnen ze even kijken.

Soms denken mensen dat ze thuis geen geschikte ruimte hebben. Toch zijn er meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht: in de huiskamer, een werkkamer, schuur of garage. Met kamerschermen kun je eenvoudig een intiem hoekje creëren.

Zelfs heb ik een keer iemand in de tuin opgebaard, afgeschermd met een partytent.

Rouwcentrum

Als thuis opbaren niet wenselijk is, zijn er diverse uitvaartcentra waar opgebaard kan worden.

Er zijn rouwcentra waar de overledene een eigen kamer heeft met ruime bezoektijden en met ontvangst van een gastdame. Ook zijn er 24-uurskamers waar u zelf onbeperkt toegang toe heeft. Stap voor stap kan ook: eerst thuisopbaring, gevolgd door het rouwcentrum.

Crematie

In het noorden zijn verschillende crematoria. Bij elke crematorium kan je gebruikmaken van de koffiekamer met daarbij diverse cateringmogelijkheden. Vooraf bepaal je een tijdslimiet, bijvoorbeeld 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer. Verlenging van de tijd is altijd mogelijk, maar moet wel van tevoren worden vastgelegd. Het valt te begrijpen dat het crematorium een strakke planning kent, gezien opvolgende uitvaarten. Bij twijfel is het aan te raden om ruim extra tijd te boeken.

Gebruikmaken van alleen de aula en de condoleance op een andere locatie is ook een mogelijkheid. Het voordeel hiervan is dat je niet aan tijd bent gebonden en je meer tijd hebt voor de gasten. Het nadeel is dat er gereisd moet worden tussen locaties.

Herdenken op een andere locatie kan ook, denk aan thuis, in een kerk of op een voor jou bijzondere plek. Hierna wordt de overledene, al of niet vergezeld door naasten, weggebracht naar het crematorium.

Begrafenis

Vaak weten mensen al waar iemand begraven zou moeten worden. Mocht dat niet zo zijn, dan is het goed om te kijken of een begraafplaats bij je past:

 • Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen, waar aansluitend op rij wordt begraven.
 • Op begraafplaats Selwerderhof te Groningen is ‘het vrije veld’, op deze ruimte kun je een eigen plek uitkiezen.
 • Op sommige kerkelijke begraafplaatsen is het ook mogelijk om zelf een plek uit te zoeken. De periode van grafrust varieert.
 • Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst, zoals bijvoorbeeld Hillig Meer te Eext, waar je een eigen plek mag uitzoeken en waar de grafrust eeuwigdurend is.

Indien gewenst kan ik je helpen bij het maken van een keuze.

Een crematie of begrafenis mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. 

Uitstel kan worden aangevraagd bij de burgemeester en de officier van Justitie kan toestemming geven om de periode te verkorten.

Na de keuze voor begraven of cremeren, bepalen we de locaties. In de dagen die volgen gaan we samen aan de slag om de uitvaart op de meest passende wijze vorm te geven.

Rouwkaarten & advertenties

Vanuit mijn achtergrond als fotografe ontwerp ik tevens rouwkaarten, ter inspiratie. Het is mogelijk om met eigen aangeleverd materiaal zoals een foto, schilderij, tekening, gedicht en eigen woorden een kaart samen te stellen. Ik maak een ontwerp en na goedkeuring wordt deze gedrukt. Zo ontstaat de meest persoonlijke kaart.

Advertentie

De tekst van de rouwkaart wordt meestal gebruikt voor een advertentie. De tekst van de kaart kan voor een advertentie worden ingekort.