Verlies van een kind

Bij het sterven van je kind is het verdriet immens.

Het veroorzaakt een complete wanorde in je gevoelsleven; de wereld draait door en die van jou staat echt stil.
In dit gevoel van wanorde kunnen we samen kijken hoe we een beetje orde kunnen scheppen om het afscheid vorm te geven.
Een afscheid waarin we zoveel mogelijk aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van je kind en van jezelf.

Vanuit mijn ervaring met kinderen en jongeren kan ik je hierbij behulpzaam zijn. Onder het kopje Kinderen betrekken bij een uitvaart,
kun je meer lezen hoe om te gaan met kinderen. Heb je vragen, of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op.